Kuuletko ja näetkö sinä?

Tänään lokakuun 10. päivänä 2014 vietetään Maailman Mielenterveyspäivää teemalla: Kuule ja näe minut! Suomessa päähuomio on tällä kertaa esi- ja alakouluikäisten hyvinvoinnin edistämisessä. Jokainen lapsi tarvitsee hoivaa, huomiota ja halauksia – hän on niiden arvoinen. Pienten ihmisten mielenterveyttä on vaalittava, ja parhaiten mielen hyvinvointia voidaan edistää opettamalla mielen hyvinvoinnin kannalta olennaisia taitoja jo pienestä pitäen.

Jokaisella lapsella on oikeus rakastaviin ja rohkaiseviin aikuisiin kasvunsa tukena ja turvana. Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta päivittäiset kohtaamiset ja mukava ja kiireetön yhdessäolo ovat todella arvokkaita. Ne saattavat tuntua vain pieniltä ja kovin arkisilta asioilta, mutta niillä on suuri merkitys. On lähes väistämätöntä, että kaikilla on elämänsä aikana vaikeuksia, mutta on varsin lohdullista, että lapsuudessa omaksutut mielen hyvinvoinnin taidot kannattelevat meitä vielä aikuisinakin.

Tutkimuksissakin on todettu, että eriarvoistuminen alkaa jo varhain ja myös lapset kokevat yksinäisyyttä. Siksi on erityisen tärkeää opettaa lapsille muun muassa empatiaa ja vuorovaikutustaitoja – unohtamatta myöskään selviytymiskeinojen harjoittelua. Kun huolet ja murheet opitaan jakamaan toisten kanssa jo lapsena, mielenterveys vahvistuu. Ja onhan se niinkin, että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, joten sitäkin kannattaa jakaa. Parhaimmillaan voi käydä niin, että kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy niin päiväkotien, koulujen kuin perheidenkin arjessa. Uusi, elokuun alussa voimaan astunut oppilas-ja opiskelijahuoltolaki painottaa sekin aiheellisesti ennaltaehkäisyn tärkeyttä. Myös valmistumassa olevassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa oppilaiden hyvinvointi on huomioitu. Hyvä niin, sillä ehkäisevä työ on yleensä huomattavasti vaikuttavampaa kuin korjaava työ. Ja etenkin näin taloudellisesti synkkänä aikana on hyvä tiedostaa, sekin että korjaava työ tulee aina moninkertaisesti kalliimmaksi – niin rahallisesti kuin inhimillisestikin. Siksi lasten hyvinvointiin kannattaa panostaa juuri nyt, eikä vasta huomenna.


Kommentit