Liputetaan lapsille

Läheisen päiväkodin lapset ovat jälleen pihalla touhuamassa. Ilmeet ovat iloisia ja nauru raikuu. Pihalla on hieno värikäs liukumäki, ja uusissa keinuissa on turvallista nauttia vauhdin hurmasta. Lasten hyvinvoinnin edistämiseen on satsattu, sillä ulkona leikkimiselle on nyt entistä ehommat puitteet. 

Tässä kuussa tulee kuluneeksi neljännesvuosisata YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisestä. Kyseessä on lapsia koskeva ihmisoikeussopimus, joka on ratifioitu lähes kaikkialla maailmassa. Sopimus velvoittaa aikuisia selvittämään kaikkien lasten mielipiteitä ja ottamaan ne huomioon lapsia koskevia päätöksiä tehtäessä. Harvoin tulee kuitenkaan ajatelleeksi, että lasten oikeudet ovat itse asiassa aikuisten velvollisuuksia. Lasten oikeudet kun voivat toteutua vain, jos aikuiset ottavat niistä vastuun. Lasten oikeuksien toteutumiseksi on tehty paljon työtä. Hyviä tuloksia on saavutettu, sillä yhä useampi kehitysmaassa syntynyt lapsi jää eloon, pääsee kouluun ja kasvaa tasapainoiseksi aikuiseksi. Meillä Suomessa lasten perusoikeudet toteutuvat suhteellisen hyvin, ja esimerkiksi lasten fyysinen kurittaminen on vähentynyt huomattavasti reilun kahdenkymmenen vuoden aikana. Työtä lasten oikeuksien puolesta täytyy kuitenkin jatkaa edelleen. Ja jokainen meistä voi osallistua siihen.  

Juhlavuoden teemana on lapsen oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan.  Oikeuksien tulee toteutua kaikkialla lapsen lähiympäristössä – niin kotona, päivähoidossa, koulussa kuin harrastuksissakin. Leikki on jokaiselle lapselle luontainen tapa toimia. Lapsi myös oppii parhaiten ollessaan aktiivinen toimija. Leikki kartuttaa lapsen motorisia, kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja. Samalla hänen minäkuvansa kehittyy ja hyvinvointi lisääntyy. Kasvattajilla on todella tärkeä rooli leikin edellytysten luomisessa, sillä lapsi tarvitsee läsnäoloa, kuuntelua ja ohjausta myös leikkiessään tai pelatessaan. 

On varsin huolestuttavaa, että tutkimusten mukaan puolet noin 12-vuotiaista suomalaislapsista kokee leikkimisen loppuvan liian aikaisin. Mutta, mikä leikin lopettaa? Osasyynä ovat todennäköisesti lasten ja nuorten kokemat aikuistumisen paineet, jotka jatkuvasti kasvavat. Jokaisen lasten lähellä olevan aikuisen tuleekin miettiä, antaako hän lasten olla lapsia. Lapsuus on loppujen lopuksi niin lyhyt ajanjakso ihmiselämässä, ettei sen lyhentäminen ole todellakaan tarpeellista. Eikä leikkiminen ole kiellettyä aikuisiltakaan. Mitä pidemmälle säilytämme leikkimielisyytemme, sitä parempi ja iloisempi paikka maailma on meille kaikille. 

Sisäministeriö on määrännyt valtion virastot ja laitokset nostamaan lipun salkoon lapsen oikeuksien päivänä 20. marraskuuta ja suosittelee samaa muillekin. Mikäli päivästä tulisi vakiintunut liputuspäivä, lisäisi se osaltaan tietoisuutta lapsen oikeuksista. Liputamme jo äideille ja isille, joten miksemme liputtaisi myös lapsille. Riippumatta siitä liehuuko lippu salossa vai ei, lapsia ja heidän oikeuksiaan tulee kunnioittaa vuoden jokaisena päivänä.

(Kolumni on julkaistu Salon Seudun Sanomissa 19.11.2014)

Kommentit