Missä vammaissopimuksen ratifiointi viipyy?

YK:n yleiskokous hyväksyi Vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen jo kahdeksan vuotta sitten. Suomi oli yksi ensimmäisistä allekirjoittajista vuonna 2007. Samalla maamme sitoutui kyseisen sopimuksen ratifiointiin.  Ja sopimus astui voimaan kansainvälisesti vuotta myöhemmin. EU ratifioi sopimuksen vuonna 2010. Tällä hetkellä tuon sopimuksen allekirjoittaneita maita on jo yli 150. EU:n jäsenmaista vain Suomi, Irlanti ja Alankomaat eivät ole sitä tehneet. Ratifiointi on toki mainittu jo maamme kahdessa hallitusohjelmassa, joten sopimusta ei ole kokonaan unohdettu. 

Yksi syy siihen, miksi vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimuksen ratifiointi on antanut odottaa itseään näin kauan, on siinä, ettei eduskunta ole saanut toteutettua tarvittavia lainsäädäntömuutoksia. Suomen laki kun ei nykyisellään täytä kaikkia YK-sopimuksen vaatimuksia, eikä lakeja suinkaan muuteta hetkessä, se on myönnettävä. Nyt tarvittaisiin kuitenkin sekä päätöksiä että tahtoa, jotta tämä tärkeä ihmisoikeussopimus saataisiin viimein ratifioitua. 

Usein kysytään, mihin tällaista sopimusta oikeastaan tarvitaan, Suomihan on tasa-arvoinen maa. Onhan meillä moni asia toki hyvin, mutta perus- ja ihmisoikeuksien osaltakin olisi parantamisen varaa. Suomessa ilmenee edelleen jatkuvasti vammaisiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää kaikilla elämän osa-alueilla. Viime aikoina on uutisoitu esimerkiksi siitä, että vammaiset henkilöt ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa vammaisuutensa vuoksi. Myös työpaikkojen ovet eivät aina aukea vammaisille, kaikki palvelut eivät ole saavutettavissa esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvalle. Esteitä siis riittää, eivätkä pahimpia ole aina ne kaikkein näkyvimmät. Esteettömyydestä puhuttaessa ja sitä arvioitaessa tarvitaankin aiempaa laajempaa näkökulmaa.

On todella valitettavaa, että vammaisten kansalaisten ”oma ääni” ohitetaan usein myös sellaisten päätösten kohdalla, joilla on merkittäviä vaikutuksia elämäämme jopa ihan jokapäiväisellä tasolla. Mutta suurta asennemuutosta tarvitaan, jotta tämä epäkohta voitaisiin korjata.

YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeussuojaa merkittävästi ja edistää osaltaan myös osallisuutta. Siksi on helppoa yhtyä monien vammaisjärjestöjen yhteiseen vaatimukseen: sopimus on ratifioitava nyt!

Hyvää kansainvälistä vammaisten päivää – kaikesta huolimatta!

P.S. Asia etenee vihdoinkin, lue lisää tästä


Kommentit