Tasa-arvo on ihmisoikeus – kaikille

T
änään vietetään jälleen kansainvälistä naistenpäivää. Nyt vuonna 2016 kyseisen päivän teemana on sukupuolten tasa-arvo vuoteen 2030 mennessä. Paljon työtä vaaditaan, jotta tähän tavoitteeseen voidaan päästä. On murrettava lukuisia taloudellisia, rakenteellisia ja asenteellisia esteitä.

Ajankohtaiset uutiset niin meiltä kuin muualtakin osoittavat valitettavasti sen, että naisiin kohdistuva monimuotoinen syrjintä ja väkivalta ovat edelleen yleisiä. Naisviha näyttää itse asiassa kärjistyneen viime aikoina kiihtyneen maahanmuuttokeskustelun seurauksena. Tuntuu siltä, että tiukassa taloudellisessa tilanteessa aggressiivinen puhe ja yksilöiden oikeuksien kiistäminen muuttuvat entistä hyväksyttävämmiksi. Pahimmillaan netin vihapuheet konkretisoituvat väkivaltaisina tekoina myös virtuaalisen todellisuuden ulkopuolella.  

Tasa-arvo ei ole kuitenkaan vain naisten asia, vaan se kuuluu kaikille sukupuoleen katsomatta. Myöskään esimerkiksi henkilön ikä, syntyperä, sairaus tai vamma ei saisi olla esteenä ihmisten tasa-arvoisuudelle. Näin ollen tasa-arvo tuleekin nähdä ennen kaikkea ihmisoikeuskysymyksenä, jolloin sen toteutumisesta huolehtiminen on kaikkien yhteinen asia. Meidän jokaisen on otettava siitä vastuuta – nyt.

Tänään on aika juhlistaa naisten taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia saavutuksia sekä muistuttaa niistä epäkohdista, joita edelleen yhteiskunnassa kohtaamme.  


Hyvää naistenpäivää jokaiselle naissukupuolen edustajalle!

Kommentit