EI MYYTÄVÄNÄ! – Kansalaisaloite vammaisten ihmisoikeuksien puolesta
Kuten olen blogissani aiemminkin maininnut, Suomi ratifioi kesäkuussa 2016 vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen. Sopimus korostaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Tämän perusteella myös vamman omaavilla kansalaisilla tulisi olla oikeus valita asuinpaikkansa, eikä heitä näin ollen saisi velvoittaa käyttämään tiettyjä asumisjärjestelyjä. Näin kuitenkin tapahtuu Suomessa edelleen valitettavan usein.

Siksi tarvitaan kansalaisaloite, jonka tavoitteena on vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen. Aloitteen keskeisenä sisältönä on, että julkisia hankintoja koskevan lain 9 §:ään lisätään 16. kohdaksi soveltamisalueeseen seuraavanlainen rajaus: ”Tätä lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.” Ei myytävänä! -kansalaisaloite kattaa kaikki kilpailutuksen piiriin kuuluvat palveluita, joita ovat muun muassa asumispalveluita, henkilökohtaista apua ja tulkkauspalveluja.

Kysymys on ennen kaikkea siitä, että kilpailutus em. palveluissa sotii ihmisoikeuksia vastaan. Se tulee pitkällä tähtäimellä niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin kalliiksi. Siksi välttämättömät ja usein elämänmittaiset palvelut olisi Suomessakin jo syytä rajata hankintalain ulkopuolelle. Näin onkin jo useissa muissa EU-maissa tehty. Näin toimien voisimme aiempaa paremmin huolehtia myös palvelujen laadusta. Kilpailutuksissa kun ratkaiseva tekijä on valitettavan usein raha. Kilpailuttamismenettelyssä on lisäksi se huono puoli, ettei vammaisilla henkilöillä ole mahdollisuutta valittaa hankintapäätöksistä.

Jos olet sitä mieltä, etteivät vammaiset ihmiset ole kauppatavaraa ja ”huutolaisuuden” aika on ohi, tee pieni teko, jolla voi olla suuri merkitys.
Käy allekirjoittamassa Ei myytävänä! -kansalaisaloite täällä. Välitäthän tätä tärkeää asiaa myös eteenpäin, kiitos!
Tässä vielä oma kannanottoni jo ajat sitten allekirjoittamani kansalaisaloitteen puolesta.

Ei saisi vammaisten elämä olla enää kaupan,
niin on jatkunut jo aivan liian kauan.

Sanotaan siis yhdessä ei
vammaisille tärkeiden palvelujen kilpailutuksille
ja kyllä  kaikkien ihmisten loukkaamattomille ihmisoikeuksille.

Ei myytävänä saa olla kenenkään elämä,
kunpa viimeinkin korjaantuisi epäkohta tämä.  

Kommentit

  1. Vammaisjärjestöjen yhteinen Ei myytävänä! -kansalaisaloite on nyt saavuttanut yli 50 000 kannatusilmoitusta, joten eduskunnan on otettava aloite käsittelyyn. Hyvä me. Kiitos kaikille allekirjoittaneille.

    VastaaPoista

Lähetä kommentti