Tytöissä on poweria!
Tänään vietetään jälleen kansainvälistä tyttöjen päivää. Tyttöjen ja nuorten naisten oikeuksien turvaaminen on yksi keskeisimmistä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Symbolisella Girls Takeover -tempauksella halutaan kiinnittää huomiota paitsi tyttöjen kohtaamaan syrjintään niin myös mahdollisuuksiin.

Suomessa Planin lastenhallituksen tytöt ”valtaavat” täksi päiväksi symbolisesti johtoasemassa olevien paikat muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitossa,   Opetushallituksessa, SAK:ssa ja Yleisradiossa. Pääministeri Juha Sipilä saa tänään rinnalleen neuvonantajan, 16-vuotiaan Katariina Räikkösen. Tällä tempauksella halutaan meillä Suomessa edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, jota voidaankin pitää yhtenä suomalaisen yhteiskunnan kulmakivistä, mutta samalla se voidaan nähdä myös keskeisenä myönteistä globaalia kehitystä edistävänä tekijänä.

Maailmalla on yhä aivan liian paljon tyttöjä, joilla ei ole pääsyä kouluun. YK:n laskelmien mukaan heitä on jopa 62 miljoonaa. Näin ollen monet naiset eivät saa ääntään kuuluviin omassa elämässään, saati yhteiskunnassa. He jäävät usein kokonaan poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen päätöksenteon ulkopuolelle, vaikka heidän läsnäolonsa ja kuulluksi tulemisensa olisi tärkeää tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta katsottuna. Jos maailma olisi oikeudenmukainen, myös tyttöjen oikeudet toteutuisivat. Paljon potentiaalia jää käyttämättä, kun tyttöjä syrjitään ja naisten oikeuksia vähätellään. Jos sen sijaan tytötkin pääsisivät mukaan päätöksentekoon, maailmasta tulisi parempi paikka kaikille, siksi tyttöjen aseman parantaminen on sekä oikein että järkevää.


”Haluan, että jokainen ihminen maailmassa voi jonain päivänä sanoa: minulla on ääni, minua kuunnellaan ja saan toteuttaa itseäni.” 

Näin toteaa pääministerin työparina tänään toimiva Katariina Räikkönen. Tämä onkin hieno ja kunnianhimoinen tavoite, jonka eteen meidän kaikkien on tehtävä kovasti töitä. Minäkin haluan uskoa siihen, että yhdessä voimme näyttää, että meissä kaikissa on poweria. Yhdessä voimme tuoda myös vielä piilossa olevaa potentiaalia rohkeasti ja ylpeästi esiin. 
Hyvää tyttöjen päivää kaikille entisille ja nykyisille tytöille! 

Kommentit