Jokainen ihminen on vapaa ja tasavertainen?

"Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä."
Näin todetaan YK:n ihmisoikeusjulistuksen ensimmäisessä artiklassa. Tämä yleismaailmallinen asiakirja täyttää tänään 70 vuotta. Tämän julistuksen tavoitteena on ollut turvata jokaiselle ihmiselle ihmisarvoinen elämä, yhteiskunnalliset osallistumismahdollisuudet ja perustoimeentulo riippumatta yksilön taustasta, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta asemasta. Tämä julistus on moraalisesti velvoittava, mutta ei kuitenkaan varsinaisesti oikeudellisesti sitova. Näin ollen on tarvittu vielä erillisiä ihmisoikeussopimuksia, kuten lasten, naisten ja vammaisten ihmisten oikeuksia koskevia sopimuksia, joiden ratifiointi sitoo valtioita noudattamaan niitä siten, että kaikkien kyseisessä maassa asuvien ihmisten oikeudet toteutuvat. Ihmisoikeudet ovat luonteeltaan luovuttamattomia, toisiinsa liittyviä ja toisistaan riippuvia sekä perustavanlaatuisia.

Siitä huolimatta ihmisoikeuksia rikotaan päivittäin eri puolilla maailmaa, eikä Suomikaan tässä suhteessa ole poikkeus - valitettavasti. Muun muassa vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää ja viharikoksia tapahtuu jatkuvasti. Mitä tulee ihmisoikeuksien toteutumiseen aina ja kaikkialla, näyttää siltä, että maailma ei tule koskaan valmiiksi. Siitä huolimatta haluaisin uskoa, että tulevaisuudessa ihmisoikeuksia kunnioitetaan aiempaa paremmin niin meillä kuin muuallakin. Kauniista puheista ja hienoista tavoitteista huolimatta ihmisoikeudet eivät kuitenkaan toteudu tänä päivänäkään automaattisesti, joten niitä tulee puolustaa ihan joka päivä - ei vain näin juhlapäivän kunniaksi.


Kommentit