30. syyskuuta 2019

Ystävyys yhdistää ilman puhettakin - vai yhdistääkö?


Tällä viikolla, 30.9.- 6.10.2019, vietetään puhevammaisten viikkoa. Arvioiden mukaan Suomessa on noin 65 000 henkilöä, joilla on puhevamma. Osa heistä ei pysty puhumaan lainkaan, osalla puhe on epäselvää.  

Tänä vuonna viikon teemana on Ystävyys yhdistää! Olemme päivittäin tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Osalla on paljon kavereita ja jollakin vain yksi tosiystävä. Mitä ystävän löytäminen sitten vaatii? Jonkin yhteisen "meidän jutun" nyt ainakin.Vaikka kaveruus vaatiikin vastavuoroisuutta, kyse ei ole siitä, että kaverusten tulisi olla kuin toistensa kopioita, ja hyvä niin. On tärkeää, että kunnioitamme toistemme erilaisuutta ja ystäviämme juuri sellaisina kuin he ovat - ja saamme itse osaksemme samanlaista kohtelua. 

Miten voisimme päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla edistää kaverisuhteiden muodostumista silloin, jos jonkun yksilön puhevamma asettaa sille erityisiä haasteita? Tärkeää on ainakin antaa kommunikoinnille riittävästi aikaa. Jos et saa vastapuolen puheesta selvää, pyydä kohteliaasti häntä toistamaan asiansa. Se on huomattavasti fiksumpaa kuin ymmärtämisen teeskenteleminen. Puhevammainen henkilö kyllä yleensä huomaa varsin helposti, jos hän ei tullutkaan aidosti ymmärretyksi. Erilaisuus aiheuttaa edelleen usein pelkoa, kuten puhevamman omaava henkilö kuvailee:

"Ihmiset eivät tiedä, mitä odottaa ja pelkäävät näyttävänsä typeriltä. Yleensä he vain sivuuttavat minut."

Kaikilla ihmisillä on kuitenkin oikeus kommunikointiin; oikeus ilmaista mielipiteensä ja kertoa näkemyksistään joko puhumalla tai muilla keinoin, joten puhevammaisten sivuuttaminen on vastoin ihmisoikeussopimuksia. Vaikka kyllä / ei-vastauksilla ei kovin pitkälle päästäkään, on sekin täydellistä ohittamista parempi ratkaisu. Lisäksi on paljon sellaistakin vuorovaikutusta, johon sanoja ei tarvita - ilmeet, eleet ja kosketus. Onneksi erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä löytyy tänä päivänä laidasta laitaan. Niistä ja muustakin puhevammaisuuteen liittyvästä löydät lisää tietoa täältä

Puhevammaisten viikko kannustaa jälleen kerran pohtimaan, miten sanoisit jos et voisi puhua. Mitä sinä kertoisit ystävillesi juuri nyt,  jos käytössäsi olisi vaikkapa kymmenen kuvaa tai muuta symbolia?