Maailman mielenterveyspäivä kehottaa kuuntelemaan ja kohtaamaan

Tänään, 10. lokakuuta, vietetään maailman mielenterveyspäivää (World Mental Health Day) Jokapäiväinen elämämme on nyt COVID-19-pandemian vuoksi varsin erilaista kuin vaikkapa vielä vuosi sitten. Viime kuukaudet ovat tuoneet mukanaan monia uusia haasteita. Terveydenhuollon työntekijät ovat joutuneet työskentelemään erittäin vaikeissa olosuhteissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on oltu välillä etäopetuksessa, mikä on kuormittanut niin oppilaita kuin opettajiakin. Vammaisia ja vanhuksia on eristetty perheistään ja ystävistään, ja monet ihmiset ovat joutuneet lomautetuiksi tai työttömiksi.  Ja yhä useammat työssä käyvät työskentelevät ja kokoustavat nyt kotoa käsin. No, etätyö ei ole välttämättä lainkaan huono asia, mutta totuttelua se kuitenkin vaatii. Ja jatkuva epävarmuus on taatusti asia, joka tavalla tai toisella rasittaa meitä kaikkia. 

Vaikka viime aikoina on puhuttu etenkin fyysisen etäisyyden tärkeydestä, mikä onkin vallitseva tautitilanne huomioon ottaen täysin ymmärrettävää, monet ihmiset ovat kokeneet aiempaa enemmän myös sosiaalista yksinäisyyttä. Pandemian vaikutukset ovat siis jo nyt varsin moninaiset ja kauaskantoiset. Odotettavissa on, että psykososiaalisen tuen tarve tulee lisääntymään huomattavasti lähitulevaisuudessa sekä meillä Suomessa että muualla maailmassa. Ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin – mielenterveys mukaan lukien – on siis nyt syytä investoida enemmän kuin kenties koskaan aikaisemmin. 

Tämänvuotisen mielenterveyspäivän kampanjan tavoite onkin lisätä tietoisuutta mielenterveyden ongelmista ja korostaa mielenterveyteen tehtävien satsausten välttämättömyyttä. 

Maailman mielenterveyspäivän viesti kuuluu: ”Kuunnellaan ja kohdataan toisiamme!” Tällä halutaan muistuttaa siitä, että ihan jokainen ansaitsee tulla kuulluksi jokaisessa kohtaamisessa, tapahtuipa se sitten vaikkapa kotona, koulussa, harrastuksissa, työpaikalla tai terveydenhuollossa. Kun kuuntelemme ja koemme tulevamme kuulluksi, edistämme hyvinvointia ja parannamme vuorovaikutusta. Samalla olemme osaltamme rakentamassa myös osallistavampaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella olisi parempi olla. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että olemme arkisissa kohtaamisissamme aidosti läsnä – ihminen ihmiselle. Samalla pienennämme myös mielijalanjälkeä. 

Näytä siis sinäkin vihreää valoa kuuntelemiselle. Ketä sinä voisit kuunnella tänään? Ajatuksia kuuntelemisen hyödyistä ja vinkkejä paremmaksi kuuntelijaksi kehittymiseen löydät MIELI ry:n sivuilta

   P.S. Järjestä vihreä valaistus tänään klo 18
tai koristaudu vihreään.Kommentit