Olethan sinäkin tyttöjen puolella – myös verkossa

Tänään, 11.10.2020, vietettävä kansainvälinen tyttöjen päivä haluaa muistuttaa meitä kaikkia syrjinnästä, jota tytöt ympäri maailmaa kohtaavat ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Päivä on kuitenkin myös juhlapäivä, joka haluaa tuoda esiin tytöissä olevan voiman ja mahdollisuudet. 

Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10. muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä ja sukupuolensa takia. Toisaalta se on juhlapäivä, joka nostaa esiin tyttöjen voiman ja mahdollisuudet.

Tänä vuonna tyttöjen päivän teemana on verkkohäirintä, joka on este tasa-arvolle. Siksi tyttöjen on päästävä käyttämään internetiä vapaasti ja turvallisesti. Näin he pystyvät parantamaan sekä omaa tulevaisuuttaa että muuttamaan maailmaa. 

Eri puolilla maailmaa tytöt viettävät entistä enemmän aikaa verkossa, ja koronaepidemian aikana sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Osallistuessaan julkiseen keskusteluun he kohtaavat valitettavan usein verkkoväkivaltaa – kiusaamista, häirintää ja uhkauksia. Naisista kolme neljästä on joutunut verkkohäirinnän kohteeksi. Häirintä ja sen uhka estävät tyttöjä ilmaisemasta mielipiteitään, joten ne ovat estävät heidän ihmisoikeuksiensa toteutumisen. 

Tulevaisuus on entistä digitaalisempi, joten tyttöjen mahdollisuus toimia verkossa ilman pelkoa on avainasemassa sen kannalta, millaiseksi tulevaisuutemme muotoutuu. Jos tämä vapaa verkossa toimiminen toteutuu, tytöt voivat oppia uusia taitoja, löytävät mahdollisuuksia ja heillä on myös aiempaa paremmat mahdollisuudet osallistua tasa-arvoisemman maailman rakentamiseen. 

Tyttöjen äänen vaimentamisen ja verkkohäirinnän on ehdottomasti loputtava. Kun toimimme yhdessä, voimme onnistua. 

(Kuva: Pixabay)
Kommentit