Kaikilla tytöillä on oikeus tietoon

Hyvää kansainvälistä tyttöjen päivää! Tämän vuoden teemana on tytöt ja tieto. Aihe onkin todella tärkeä, sillä asianmukaisen ja luotettavan tiedon puute on aina vakava uhka tyttöjen oikeuksien toteutumiselle. Siksi on tärkeää puolustaa jokaisen tytön oikeuttaa päättää omasta kehostaan ja elämästään. Juuri tiedon puute on yksi keskeisimpiä syitä siihen, etteivät monien tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisoikeudet tänä päivänä toteudu. Tiedon puutteen ohella haitalliset uskomukset altistavat lukuisia tyttöjä monissa maissa muun muassa lapsiavioliitoille ja liian varhaisille raskauksille. Koulunkäynnin keskeytyminen on osaltaan suuri uhka tyttöjen syrjäytymiselle. Tiedon avulla he voivat ajaa oikeuksiensa toteutumista. 

Lastensuojelujärjestö Plan Internationalin tuore maailmanlaajuinen suurtutkimus osoittaa, että verkossa leviävä valheellinen tieto saa tytöt ja nuoret naiset pelkäämään oman turvallisuutensa ja terveytensä puolesta. Mis- ja disinformaatio vaikuttavat voimakkaasti myös suomalaisten tyttöjen mielenterveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Voit lukea tutkimuksesta ja sen tuloksista tarkemmin tästä

Oikea tieto on todella välttämätöntä. Se mahdollistaa hyvien ratkaisujen ja viisaiden päätösten tekemisen. Vielä ollaan kuitenkin varsin kaukana siitä, että jokainen tyttö tietäisi, mihin hän voi uskoa ja luottaa. Kaikkia lapsia on sukupuoleen tai muuhunkaan ominaisuuteen katsomatta tuettava selviytymään alati muuttuvassa maailmassa. Vaikka meillä Suomessa digi- ja medialukutaito onkin huipputasoa jo nyt, tehtävää riittää edelleen etenkin internetin turvallisuuden parantamisessa ja sen tasa-arvoisuuden kehittämisessä. 

Olethan sinäkin #tyttöjenpuolella ja puolustat heidän oikeuttaan tietoon – ei vain tänään, vaan ihan jokaisena päivänä. 

Kuva: Pixabay


Kommentit